Weinsberg CaraHome 550 MG

85 kW/115 PS | Alkoven | 2,0 l Multijet 115 - light | 599,0/230/315 cm | 3.500 kg | 4 Schlafplätze | 41.540 €

Weinsberg CaraHome 700 DG

88 kW/120 PS | Alkoven | 2,3 l Multijet | 741,0/230/320 cm | 3.500 kg | 5 Sitze | 5 bis 6 Schlafplätze | 50.990 €

Weinsberg CaraHome 700 DG

85 kW/115 PS | Alkoven | 55.030 €

Weinsberg CaraHome 650 DG

103 kW/140 PS | Euro 6d-Final | 2 Sitze | 66.890 €

Weinsberg CaraHome 700 DG

96 kW/130 PS | Alkoven | 2,0 l Multijet 130 - light | 743,0/230/324 cm | 3.500 kg | 6 Sitze | 4 bis 6 Schlafplätze | 47.570 €

Weinsberg CaraHome 600 DKG

88 kW/120 PS | Alkoven | 2,2 l BlueHDI 120 | 645,0/230/320 cm | 3.500 kg | 6 Sitze | 4 bis 6 Schlafplätze | 49.050 €

Weinsberg CaraHome 550 MG

85 kW/115 PS | Alkoven | 51.380 €

Weinsberg CaraHome 600 DKG

96 kW/130 PS | Alkoven | 2,0 l Multijet 130 - light | 647,0/230/324 cm | 3.500 kg | 6 Sitze | 4 bis 6 Schlafplätze | 46.200 €

Weinsberg CaraHome 550 MG

88 kW/120 PS | Euro 6d-Final | 597,0/230/320 cm | 3.500 kg | 2 Sitze | 4 Schlafplätze | 54.890 €

Weinsberg CaraHome 550 MG

96 kW/130 PS | Alkoven | 96 kW/130 PS | 599,0/230/324 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 45.390 €

Weinsberg CaraHome 650 MEG

103 kW/140 PS | Euro 6d-Final | 2 Sitze | 66.250 €

Weinsberg CaraHome 700 DG

85 kW/115 PS | Alkoven | 743,0/230/315 cm | 3.500 kg | 6 Sitze | 5 bis 6 Schlafplätze | 45.990 €

Weinsberg CaraHome 700 DG

88 kW/120 PS | Alkoven | 2,2 l BlueHDI 120 | 741,0/230/320 cm | 3.500 kg | 5 Sitze | 4 bis 6 Schlafplätze | 50.490 €

Weinsberg CaraHome 600 DKG
Getestet

96 kW/130 PS | Alkoven | 2,3 l Multijet 130 | 647,0/230/324 cm | 3.500 kg | 6 Sitze | 5 bis 6 Schlafplätze | 46.890 €

Weinsberg CaraHome 650 DG

88 kW/120 PS | Euro 6d-Final | 699,0/230/320 cm | 3.500 kg | 2 Sitze | 6 Schlafplätze | 58.180 €

Weinsberg CaraHome 600 DKG

85 kW/115 PS | Alkoven | 2,0 l Multijet 115 - light | 647,0/230/315 cm | 3.500 kg | 5 Schlafplätze | 42.990 €

Weinsberg CaraHome 600 DKG

88 kW/120 PS | Euro 6d-Final | 645,0/230/320 cm | 3.500 kg | 2 Sitze | 6 Schlafplätze | 56.190 €

Weinsberg CaraHome 600 DKG

96 kW/130 PS | Alkoven | 97 kW/130 PS | 647,0/230/324 cm | 3.500 kg | 6 Sitze | 4 bis 6 Schlafplätze | 46.890 €

Weinsberg CaraHome 650 DG (Peugeot)

121 kW/165 PS | Euro 6d-Final | 2 Sitze | 67.890 €

Weinsberg CaraHome 700 DG SONDERMODELL

85 kW/115 PS | Alkoven | 2,3 l Multijet, 130 PS | 743,0/230/315 cm | 3.500 kg | 6 Schlafplätze | 47.499 €

Weinsberg CaraHome 550 MG

88 kW/120 PS | Alkoven | 2,3 l Multijet | 597,0/230/320 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 47.990 €

Weinsberg CaraHome 600 DKG

85 kW/115 PS | Alkoven | 51.380 €

Weinsberg CaraHome 550 MG

103 kW/140 PS | Euro 6d-Final | 2 Sitze | 62.750 €

Weinsberg CaraHome 600 MG

85 kW/115 PS | Alkoven | 599,0/230/315 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 43.290 €

Weinsberg CaraHome 650 MEG

88 kW/120 PS | Euro 6d-Final | 699,0/230/320 cm | 3.500 kg | 2 Sitze | 5 Schlafplätze | 57.250 €

Weinsberg CaraHome 700 DG

96 kW/130 PS | Alkoven | 98 kW/130 PS | 743,0/230/324 cm | 3.500 kg | 6 Sitze | 4 bis 6 Schlafplätze | 48.290 €

Weinsberg CaraHome 700 DG

85 kW/115 PS | Alkoven | 2,0 l Multijet 115 - light | 743,0/230/315 cm | 3.500 kg | 5 bis 6 Schlafplätze | 44.240 €

Weinsberg CaraHome 550 MG

96 kW/130 PS | Alkoven | 2,0 l Multijet 130 - light | 599,0/230/324 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 44.750 €

Weinsberg CaraHome 600 DKG

88 kW/120 PS | Alkoven | 2,3 l Multijet | 645,0/230/320 cm | 3.500 kg | 5 Sitze | 5 bis 6 Schlafplätze | 49.690 €

Weinsberg CaraHome 700 DG

96 kW/130 PS | Alkoven | 2,3 l Multijet 130 | 743,0/230/324 cm | 3.500 kg | 6 Sitze | 5 bis 6 Schlafplätze | 48.290 €

Weinsberg CaraHome 600 DKG

103 kW/140 PS | Euro 6d-Final | 2 Sitze | 64.690 €

Weinsberg CaraHome 600 MG SONDERMODELL

85 kW/115 PS | Alkoven | 2,3 l Multijet, 130 PS | 599,0/230/315 cm | 3.500 kg | 4 Schlafplätze | 44.999 €

Weinsberg CaraHome 700 DG

88 kW/120 PS | Alkoven | 2,2 l Multijet | 699,0/230/320 cm | 3.500 kg | 6 Sitze | 6 Schlafplätze | 54.890 €

Weinsberg CaraHome 550 MG

88 kW/120 PS | Alkoven | 2,2 l BlueHDI 120 | 597,0/230/320 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 47.500 €

Weinsberg CaraHome 550 MG

96 kW/130 PS | Alkoven | 2,3 l Multijet 130 | 599,0/230/324 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 bis 4 Schlafplätze | 45.390 €