Hobby Toskana Technische Daten

Hobby Toskana D650 GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 72.650 €

Hobby Toskana D615 AK KLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 64.660 €

Hobby Toskana D600 GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 61.880 €

Hobby Toskana D750 GELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 87.930 €

Hobby Toskana H 75 FL

130 kW/177 PS | Teilintegriert | 3,0 l 180 Multijet | 805,0/231/297 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 77.920 €

Hobby Toskana D750 ELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 79.230 €

Hobby Toskana D 690 GFLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 3 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D670 AK GFM

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 64.570 €

Hobby Toskana D 750 GELC

157 PS | Teilintegriert | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 66.995 €

Hobby Toskana D690 GELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 77.850 €

Hobby Toskana D 670 AK GFLC

130 PS | Alkoven | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 699,0/233/302 cm | 4.000 kg | 53.990 €

Hobby Toskana D670 AK GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 67.300 €

Hobby Toskana D650 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 76.730 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 66.400 €

Hobby Toskana D 600 GFLC

130 PS | Alkoven | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 647,0/233/287 cm | 3.500 kg | 51.775 €

Hobby Toskana D600 FL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 63.820 €

Hobby Toskana D750 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 87.690 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 58.770 €

Hobby Toskana 75 TL

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l 130 Multijet | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 74.180 €

Hobby Toskana D600 ES

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 72.200 €

Hobby Toskana D 750 ELC

157 PS | Teilintegriert | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 67.995 €

Hobby Toskana D 650 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l | 697,0/231/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D650 FLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 69.020 €

Hobby Toskana D595 AK LC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 57.610 €

Hobby Toskana D750 ELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 87.650 €

Hobby Toskana D670 AK KMC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 67.170 €

Hobby Toskana D650 GFLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 68.910 €

Hobby Toskana 69 EL

130 kW/177 PS | Teilintegriert | 3,0 l 180 Multijet | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 70.560 €

Hobby Toskana D650 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 68.470 €

Hobby Toskana D600 GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 65.980 €

Hobby Toskana D750 H UCC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 91.830 €

Hobby Toskana D615 AK KLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 61.690 €

Hobby Toskana D 615 AK KLC

645,6/233/299 cm | 3.500 kg | 48.820 €

Hobby Toskana D600 FL

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 66.360 €

Hobby Toskana D750 GELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 83.260 €

Hobby Toskana H 69 GL

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l 130 Multijet | 747,0/231/295 cm | 4.250 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 68.410 €

Hobby Toskana D690 H GFLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 84.080 €

Hobby Toskana D 690 GELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 3 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D670 AK GFM

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 61.930 €

Hobby Toskana D650 GFLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 71.750 €

Hobby Toskana D 650 GFLC

130 PS | Teilintegriert | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 697,0/231/287 cm | 3.500 kg | 58.950 €

Hobby Toskana D670 AK GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 64.510 €

Hobby Toskana D650 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 75.760 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 61.240 €

Hobby Toskana D 600 FL

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 3,0 l | 647,0/233/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D600 ES

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 76.320 €

Hobby Toskana D750 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 85.380 €

Hobby Toskana D 750 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D690 GELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 77.050 €

Hobby Toskana 69 QS

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l 130 Multijet | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze | 66.910 €

Hobby Toskana D600 ES

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 66.590 €

Hobby Toskana D 690 H GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 3,0 l | 747,0/231/295 cm | 4.000 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D750 ELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 90.050 €

Hobby Toskana D 650 ESC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 3,0 l | 697,0/233/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D670 AK KMC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 71.500 €

Hobby Toskana D 690 GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 3,0 l | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 3 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D670 AK GFM

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 65.890 €

Hobby Toskana D650 GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 74.130 €

Hobby Toskana D650 ESC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 68.850 €

Hobby Toskana D600 GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 63.140 €

Hobby Toskana D750 H FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 91.090 €

Hobby Toskana H 75 UC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l 130 Multijet | 805,0/231/297 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 74.880 €

Hobby Toskana D750 ELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 80.850 €

Hobby Toskana D750 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 89.480 €

Hobby Toskana D 750 H FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l | 805,0/231/297 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D690 GELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 79.440 €

Hobby Toskana D 670 AK GFLC

157 PS | Alkoven | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 699,0/233/302 cm | 4.000 kg | 53.990 €

Hobby Toskana D670 AK GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 68.670 €

Hobby Toskana D650 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 78.300 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 67.750 €

Hobby Toskana D 600 GFLC

157 PS | Alkoven | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 647,0/233/287 cm | 3.500 kg | 51.775 €

Hobby Toskana D600 FL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 65.120 €

Hobby Toskana D650 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 71.300 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 59.970 €

Hobby Toskana 75 TL

130 kW/177 PS | Teilintegriert | 3,0 l 180 Multijet | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 77.830 €

Hobby Toskana D600 ES

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 70.380 €

Hobby Toskana D 750 ELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 3,0 l | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D 650 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 3,0 l | 697,0/231/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D670 AK FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 66.410 €

Hobby Toskana D750 H UCC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 93.700 €

Hobby Toskana D750 ELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 83.060 €

Hobby Toskana D670 AK KMC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 68.540 €

Hobby Toskana D670 AK FLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 63.620 €

Hobby Toskana 69 GL

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l 130 Multijet | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 65.600 €

Hobby Toskana D650 FLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 66.290 €

Hobby Toskana D615 AK KLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 60.860 €

Hobby Toskana D 615 AK KLC

130 PS | Alkoven | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 645,0/233/299 cm | 3.500 kg | 48.570 €

Hobby Toskana D600 FL

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 67.710 €

Hobby Toskana D750 GELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 84.960 €

Hobby Toskana H 69 GL

109 kW/148 PS | Teilintegriert | 2,3 l 150 Multijet | 747,0/231/295 cm | 4.250 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 71.200 €

Hobby Toskana D690 H GFLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 85.800 €

Hobby Toskana D 690 GELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 3,0 l | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 3 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D670 AK GFM

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 63.190 €

Hobby Toskana D650 GFLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 73.210 €

Hobby Toskana D 650 GFLC

157 PS | Teilintegriert | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 697,0/231/287 cm | 3.500 kg | 58.950 €

Hobby Toskana D670 AK GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 65.830 €

Hobby Toskana D650 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 72.230 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 62.490 €

Hobby Toskana D 600 FL

130 PS | Alkoven | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 647,0/233/287 cm | 3.500 kg | 50.950 €

Hobby Toskana D600 FL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 60.060 €

Hobby Toskana D750 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 87.120 €

Hobby Toskana D 750 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 3,0 l | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D690 GELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 78.620 €

Hobby Toskana 69 QS

109 kW/148 PS | Teilintegriert | 2,3 l 150 Multijet | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze | 68.160 €

Hobby Toskana D600 ES

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 67.950 €

Hobby Toskana D 750 ELC

804,7/231/291 cm | 4.500 kg | 69.000 €

Hobby Toskana D750 ELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 91.890 €

Hobby Toskana D 650 ESC

74 kW/100 PS | Teilintegriert | 2,2 l | 697,0/233/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D690 GELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 72.520 €

Hobby Toskana D600 GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 67.330 €

Hobby Toskana D 690 GQSC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 3 Sitze | 3 Schlafplätze

Hobby Toskana D670 AK GFM

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 67.230 €

Hobby Toskana D650 GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 75.640 €

Hobby Toskana D650 ESC

115 kW/156 PS | Teilintegriert | 71.390 €

Hobby Toskana D600 GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 64.430 €

Hobby Toskana D750 H FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 92.950 €

Hobby Toskana H 75 UC

130 kW/177 PS | Teilintegriert | 3,0 l 180 Multijet | 805,0/231/297 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 78.530 €

Hobby Toskana D750 ELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 82.500 €

Hobby Toskana D 615 AK GFLC

645,6/233/299 cm | 3.500 kg | 49.040 €

Hobby Toskana D600 FL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 66.450 €

Hobby Toskana D750 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 91.310 €

Hobby Toskana D 750 H FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 3,0 l | 805,0/231/297 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D690 GELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 81.060 €

Hobby Toskana D 670 AK KMC

130 PS | Alkoven | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 699,0/233/302 cm | 4.000 kg | 53.990 €

Hobby Toskana D670 AK GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 70.070 €

Hobby Toskana D650 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 79.900 €

Hobby Toskana D615 AK KLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 58.070 €

Hobby Toskana D650 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 72.760 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 61.190 €

Hobby Toskana D 600 FL

647,0/233/287 cm | 3.500 kg | 51.210 €

Hobby Toskana D600 ES

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 71.820 €

Hobby Toskana D 750 FLC

804,7/231/291 cm | 4.500 kg | 68.000 €

Hobby Toskana D 650 FLC

130 PS | Alkoven | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 697,0/233/287 cm | 3.500 kg | 55.490 €

Hobby Toskana D670 AK FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 67.770 €

Hobby Toskana D750 H UCC

115 kW/156 PS | Teilintegriert | 95.940 €

Hobby Toskana D750 ELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 84.760 €

Hobby Toskana D 650 ES

130 PS | Alkoven | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 697,0/233/287 cm | 3.500 kg | 55.490 €

Hobby Toskana D670 AK KMC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 67.300 €

Hobby Toskana D670 AK FLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 64.920 €

Hobby Toskana 69 GL

109 kW/148 PS | Teilintegriert | 2,3 l 150 Multijet | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 66.850 €

Hobby Toskana D650 FLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 67.640 €

Hobby Toskana D650 GFLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 74.700 €

Hobby Toskana D615 AK KLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 62.100 €

Hobby Toskana D 615 AK KLC

157 PS | Alkoven | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 645,0/233/299 cm | 3.500 kg | 48.570 €

Hobby Toskana D600 FL

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 69.090 €

Hobby Toskana D750 GELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 84.450 €

Hobby Toskana H 69 GL

130 kW/177 PS | Teilintegriert | 3,0 l 180 Multijet | 747,0/231/295 cm | 4.250 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 73.600 €

Hobby Toskana D690 H GLFC

115 kW/156 PS | Teilintegriert | 88.190 €

Hobby Toskana D 690 GELC

130 PS | Teilintegriert | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 746,0/231/290 cm | 4.000 kg | 61.800 €

Hobby Toskana D670 AK GFM

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 64.480 €

Hobby Toskana D 750 GELC

804,7/231/291 cm | 4.500 kg | 6.800 €

Hobby Toskana D690 GELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 80.220 €

Hobby Toskana D 670 AK FLC

130 PS | Alkoven | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 699,0/233/302 cm | 4.000 kg | 53.240 €

Hobby Toskana D670 AK GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 67.170 €

Hobby Toskana D650 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 73.700 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 63.770 €

Hobby Toskana D 600 FL

157 PS | Alkoven | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 647,0/233/287 cm | 3.500 kg | 50.950 €

Hobby Toskana D600 FL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 61.290 €

Hobby Toskana D750 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 88.900 €

Hobby Toskana 75 FL

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l 130 Multijet | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 73.120 €

Hobby Toskana D600 ES

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 69.340 €

Hobby Toskana D 750 ELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D750 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 82.000 €

Hobby Toskana D 650 FLC

696,8/231/287 cm | 3.500 kg | 58.585 €

Hobby Toskana D600 GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 68.700 €

Hobby Toskana D 690 GQSC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 3,0 l | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 3 Sitze | 3 Schlafplätze

Hobby Toskana D670 AK KMC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 64.510 €

Hobby Toskana D650 GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 77.180 €

Hobby Toskana 69 EL

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l 130 Multijet | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 66.910 €

Hobby Toskana D650 ESC

115 kW/156 PS | Teilintegriert | 72.850 €

Hobby Toskana D600 GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 65.740 €

Hobby Toskana D750 H FLC

115 kW/156 PS | Teilintegriert | 95.260 €

Hobby Toskana D595 AK LC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 54.920 €

Hobby Toskana D750 ELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 84.180 €

Hobby Toskana D 615 AK GFLC

130 PS | Alkoven | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 645,0/233/299 cm | 3.500 kg | 48.790 €

Hobby Toskana D600 FL

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 63.730 €

Hobby Toskana D750 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 93.170 €

Hobby Toskana D 750 H UCC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l | 805,0/231/297 cm | 4.500 kg | 3 Sitze | 2 Schlafplätze

Hobby Toskana D690 GELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 82.710 €

Hobby Toskana D 670 AK KMC

157 PS | Alkoven | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 699,0/233/302 cm | 4.000 kg | 53.990 €

Hobby Toskana D670 AK GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 71.500 €

Hobby Toskana D650 GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 80.360 €

Hobby Toskana D615 AK KLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 59.250 €

Hobby Toskana D650 FLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 70.430 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 62.440 €

Hobby Toskana D 600 FL

74 kW/100 PS | Teilintegriert | 2,2 l | 647,0/233/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D600 ES

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 73.290 €

Hobby Toskana D 750 FLC

130 PS | Teilintegriert | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 66.995 €

Hobby Toskana D690 GELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 74.000 €

Hobby Toskana D 650 FLC

157 PS | Alkoven | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 697,0/233/287 cm | 3.500 kg | 55.490 €

Hobby Toskana D670 AK FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 69.150 €

Hobby Toskana D750 H UCC

115 kW/156 PS | Teilintegriert | 97.900 €

Hobby Toskana D750 ELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 86.490 €

Hobby Toskana D 650 ES

157 PS | Alkoven | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 697,0/233/287 cm | 3.500 kg | 55.490 €

Hobby Toskana D670 AK KMC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 68.670 €

Hobby Toskana D670 AK FLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 66.240 €

Hobby Toskana 69 GL

130 kW/177 PS | Teilintegriert | 3,0 l 180 Multijet | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 69.250 €

Hobby Toskana D650 GFLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 76.220 €

Hobby Toskana D615 AK KLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 63.370 €

Hobby Toskana D 650 ES

696,8/233/287 cm | 3.500 kg | 55.770 €

Hobby Toskana D600 FL

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 70.500 €

Hobby Toskana D750 GELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 86.170 €

Hobby Toskana H 75 FL

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l 130 Multijet | 805,0/231/297 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 74.270 €

Hobby Toskana D690 H GLFC

115 kW/156 PS | Teilintegriert | 89.990 €

Hobby Toskana D 690 GELC

157 PS | Teilintegriert | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 746,0/231/290 cm | 4.000 kg | 61.800 €

Hobby Toskana D670 AK GFM

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 63.280 €

Hobby Toskana D 750 GELC

130 PS | Teilintegriert | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 66.995 €

Hobby Toskana D690 GELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 76.290 €

Hobby Toskana D 670 AK FLC

157 PS | Alkoven | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 699,0/233/302 cm | 4.000 kg | 53.240 €

Hobby Toskana D670 AK GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 68.540 €

Hobby Toskana D650 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 75.200 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 65.070 €

Hobby Toskana D 600 GFLC

647,0/233/287 cm | 3.500 kg | 52.040 €

Hobby Toskana D600 FL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 62.540 €

Hobby Toskana D750 FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 85.940 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 57.590 €

Hobby Toskana 75 FL

130 kW/177 PS | Teilintegriert | 3,0 l 180 Multijet | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 76.770 €

Hobby Toskana D600 ES

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 70.760 €

Hobby Toskana D 750 ELC

130 PS | Teilintegriert | 130 Multi-Jet-Motor, C-R-Technik 2,3 | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 67.995 €

Hobby Toskana D750 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 83.670 €

Hobby Toskana D 650 FLC

74 kW/100 PS | Teilintegriert | 2,2 l | 697,0/231/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D650 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 69.870 €

Hobby Toskana D595 AK LC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 56.040 €

Hobby Toskana D750 ELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 85.900 €

Hobby Toskana D670 AK KMC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 65.830 €

Hobby Toskana D650 GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 78.750 €

Hobby Toskana 69 EL

109 kW/148 PS | Teilintegriert | 2,3 l 150 Multijet | 747,0/231/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 68.160 €

Hobby Toskana D650 ESC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 67.470 €

Hobby Toskana D600 GFLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 64.660 €

Hobby Toskana D750 H FLC

115 kW/156 PS | Teilintegriert | 97.200 €

Hobby Toskana D 615 AK GFLC

157 PS | Alkoven | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 645,0/233/299 cm | 3.500 kg | 48.790 €

Hobby Toskana D600 FL

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 65.030 €

Hobby Toskana D750 GELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 81.590 €

Hobby Toskana D 750 H UCC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 3,0 l | 805,0/231/297 cm | 4.500 kg | 3 Sitze | 2 Schlafplätze

Hobby Toskana D690 GELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 84.400 €

Hobby Toskana D 690 GELC

746,9/231/290 cm | 400 kg | 62.110 €

Hobby Toskana D670 AK GFM

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 60.690 €

Hobby Toskana D650 GFLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 70.320 €

Hobby Toskana D615 AK KLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 60.460 €

Hobby Toskana D 650 GFLC

696,8/231/287 cm | 3.500 kg | 58.950 €

Hobby Toskana D670 AK FLC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 70.560 €

Hobby Toskana D650 FLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 74.240 €

Hobby Toskana D615 AK GFLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 63.710 €

Hobby Toskana D 600 FL

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l | 647,0/233/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D600 ES

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 74.790 €

Hobby Toskana D 750 FLC

157 PS | Teilintegriert | 160 Multi-Jet-Power-Motor, C-R-Technik 3 | 805,0/231/291 cm | 4.500 kg | 66.995 €

Hobby Toskana D690 GELC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 75.510 €

Hobby Toskana D 690 H GFLC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l | 747,0/231/295 cm | 4.000 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D750 ELC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 88.250 €

Hobby Toskana D 650 ESC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l | 697,0/233/287 cm | 4.000 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Hobby Toskana D670 AK KMC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 70.070 €

Hobby Toskana D670 AK FLC

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 67.590 €

Hobby Toskana 69 QS

130 kW/177 PS | Teilintegriert | 3,0 l 180 Multijet | 747,0/231/287 cm | 4.250 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze | 72.100 €

Hobby Toskana D595 AK LC

116 kW/157 PS | Teilintegriert | 58.790 €