Fleurette Magister Technische Daten

Fleurette Magister 70 LMS

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2.3 130 Multijet II | 697,0/234/275 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 63.300 €

Fleurette Magister 65 LMX

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2.3 130 Multijet II | 650,0/234/275 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze | 60.800 €

Fleurette Magister 73 CTC

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2.3 130 Multijet II | 738,0/234/275 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 64.100 €

Fleurette Magister 68 LM

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2.3 130 Multijet II | 683,0/234/275 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 62.800 €

Fleurette Magister 73 LMS

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2.3 130 Multijet II | 738,0/234/275 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 65.100 €

Fleurette Magister 69 LJX

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2.3 130 Multijet II | 697,0/234/275 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze | 62.300 €

Fleurette Magister 70 LD

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2.3 130 Multijet II | 697,0/234/275 cm | 3.500 kg | 5 Sitze | 5 Schlafplätze | 63.300 €

Fleurette Magister 65 LD

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 2.3 130 Multijet II | 650,0/234/275 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 61.300 €