Fleurette Discover Technische Daten

Fleurette Discover 74 LJT

96 kW/130 PS | Integriert | 2.3 130 Multijet II | 746,0/230/285 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 83.100 €

Fleurette Discover 65 LM

96 kW/130 PS | Integriert | 2.3 130 Multijet II | 650,0/230/285 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 77.300 €

Fleurette Discover 74 LMS

96 kW/130 PS | Integriert | 2.3 130 Multijet II | 746,0/230/285 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 83.100 €

Fleurette Discover 70 LJG

96 kW/130 PS | Integriert | 2.3 130 Multijet II | 707,0/230/285 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 80.500 €

Fleurette Discover 80 CTC

109 kW/148 PS | Integriert | 2.3 150 Multijet II | 795,0/230/285 cm | 4.400 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 96.100 €

Fleurette Discover 70 LMS

96 kW/130 PS | Integriert | 2.3 130 Multijet II | 707,0/230/285 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 80.500 €

Fleurette Discover 80 LMS

109 kW/148 PS | Integriert | 2.3 150 Multijet II | 746,0/230/285 cm | 4.400 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 95.100 €

Fleurette Discover 74 CTC

96 kW/130 PS | Integriert | 2.3 130 Multijet II | 746,0/230/285 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 84.100 €

Fleurette Discover 84 LMS

109 kW/148 PS | Integriert | 2.3 150 Multijet II | 795,0/230/285 cm | 5.000 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze | 110.000 €