Adria Polaris SL

140 kW/190 PS | Teilintegriert | 92.650 €

Adria Polaris SL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 749,0/229/274 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 bis 4 Schlafplätze | 83.198 €

Adria Polaris SL

120 kW/163 PS | Teilintegriert | 95.100 €

Adria Polaris SL

120 kW/163 PS | Teilintegriert | 316 CDI | 739,0/230/274 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze

Adria Polaris SL

140 kW/190 PS | Teilintegriert | 96.470 €

Adria Polaris SL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 313 CDI | 749,0/230/274 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze | 81.199 €

Adria Polaris SPS

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 95.210 €

Adria Polaris SL

140 kW/190 PS | Teilintegriert | 319 CDI | 739,0/230/274 cm | 3.880 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze

Adria Polaris SL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 87.300 €

Adria Polaris SL

120 kW/163 PS | Teilintegriert | 316 CDI | 749,0/230/274 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze | 81.799 €

Adria Polaris SPS

120 kW/163 PS | Teilintegriert | 95.100 €

Adria Polaris SL

120 kW/163 PS | Teilintegriert | 87.910 €

Adria Polaris SL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 90.900 €

Adria Polaris SL

140 kW/190 PS | Teilintegriert | 319 CDI | 749,0/230/274 cm | 3.880 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze | 89.699 €

Adria Polaris SL

120 kW/163 PS | Teilintegriert | 91.530 €

Adria Polaris SL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 95.210 €

Adria Polaris SL

95 kW/129 PS | Teilintegriert | 313 CDI | 739,0/230/274 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze