Baureihe
Modell
Aufbau Motor
Leistung
Maße (L/B/H)
Zul. Gesamtgewicht
Sitze
Schlafplätze
Preis ab
Hobby 600
650 EC
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
73.570 €
Hobby 600
650 EC
Alkoven 2,8 l JTD
107 kW/ 146 PS
685.0/232/285 cm
4.500 kg
2
3
k.A.
Hobby 600
650 EC
Alkoven 2,8 l JTD
94 kW/ 127 PS
685.0/232/285 cm
4.500 kg
2
3
k.A.
Hobby 600
650 EC
Alkoven 2,3 l JTD
81 kW/ 110 PS
685.0/232/285 cm
4.500 kg
2
3
k.A.
Hobby Hobby 600
670 KMC
Alkoven k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
60.320 €
Hobby Hobby 600
650 EC
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
72.100 €
Hobby Hobby 600
FM
Alkoven 2,8 l JTD
94 kW/ 127 PS
690.0/228/305 cm
4.500 kg
4
6
k.A.
Hobby Hobby 600
615 KM
Alkoven k.A.
94 kW/ 128 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
58.030 €
Hobby Hobby 600
690 GES
Alkoven 2,8 l JTD
107 kW/ 146 PS
725.0/232/288 cm
4.500 kg
4
4
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
67.620 €
Hobby Hobby 600
690 KFL
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
70.590 €
Hobby Hobby 600
650 GSC
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
67.910 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
72.750 €
Hobby Hobby 600
605 MC
Alkoven k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
53.150 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Alkoven 2,8 l JTD
107 kW/ 146 PS
685.0/232/285 cm
4.500 kg
3
4
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
62 kW/ 84 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
59.110 €
Hobby Hobby 600
690 GES
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
73.910 €
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
65.600 €
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert 2,0 JTD
61 kW/ 84 PS
633.0/232/285 cm
3.500 kg
2
3
48.800 €
Hobby Hobby 600
T 600 FSC
k.A. 2,0 l D
74 kW/ 100 PS
690.0/229/276 cm
3.750 kg
4
4
k.A.
Hobby Hobby 600
670 FM
Alkoven k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
60.250 €
Hobby Hobby 600
650 EC
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
68.680 €
Hobby Hobby 600
FC
Alkoven 2,8 l JTD
94 kW/ 127 PS
633.0/232/285 cm
4.500 kg
2
3
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
62.850 €
Hobby Hobby 600
690 GFS
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
71.210 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
72.790 €
Hobby Hobby 600
605 MC
Alkoven k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
58.410 €
Hobby Hobby 600
650 GSC
Alkoven 2,3 l JTD
81 kW/ 110 PS
685.0/232/285 cm
4.500 kg
3
4
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
64.290 €
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
62 kW/ 84 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
57.450 €
Hobby Hobby 600
615 AK KM
Alkoven 2,3 l JTD
81 kW/ 110 PS
633.0/228/302 cm
4.500 kg
4
6
k.A.
Hobby Hobby 600
600
Teilintegriert k.A.
k.A.
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
54.060 €
Hobby Hobby 600
690 GES
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
68.550 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
65.260 €
Hobby Hobby 600
670 KMC
Alkoven k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
61.550 €
Hobby Hobby 600
FM
Alkoven 2,3 l JTD
81 kW/ 110 PS
633.0/232/285 cm
4.500 kg
4
4
k.A.
Hobby Hobby 600
615 KM
Alkoven k.A.
94 kW/ 128 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
59.210 €
Hobby Hobby 600
690 GES
Alkoven 2,8 l JTD
94 kW/ 127 PS
725.0/232/288 cm
4.500 kg
4
4
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
92 kW/ 125 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
48.120 €
Hobby Hobby 600
650 GSC
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
69.370 €
Hobby Hobby 600
690 GES
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
75.420 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
67.980 €
Hobby Hobby 600
605 MC
Alkoven k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
55.010 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Alkoven 2,8 l JTD
94 kW/ 127 PS
685.0/232/285 cm
4.500 kg
3
4
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
61.590 €
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert 2,0 JTD
61 kW/ 84 PS
633.0/232/285 cm
3.500 kg
4
4
48.800 €
Hobby Hobby 600
T 600 GFS
Teilintegriert 2,0 TDC
91 kW/ 125 PS
638.0/229/276 cm
3.500 kg
4
2
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
64.940 €
Hobby Hobby 600
670 FM
Alkoven k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
62.520 €
Hobby Hobby 600
650 EC
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
68.730 €
Hobby Hobby 600
FC
Alkoven 2,3 l JTD
81 kW/ 110 PS
633.0/232/285 cm
4.500 kg
2
3
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
64.130 €
Hobby Hobby 600
690 GFS
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
72.660 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
92 kW/ 125 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
54.640 €
Hobby Hobby 600
615 KM
Alkoven k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
54.640 €
Hobby Hobby 600
670 AK FM
Alkoven 2,8 JTD
92 kW/ 127 PS
690.0/228/305 cm
3.850 kg
4
6
49.700 €
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
65.600 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
66.590 €
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
57.250 €
Hobby Hobby 600
600
Teilintegriert k.A.
k.A.
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
55.160 €
Hobby Hobby 600
690 GES
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
69.950 €
Hobby Hobby 600
670 KMC
Alkoven k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
63.760 €
Hobby Hobby 600
615 KM
Alkoven k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
59.960 €
Hobby Hobby 600
690 GFS
Alkoven 2,8 l JTD
107 kW/ 146 PS
725.0/232/288 cm
4.500 kg
4
4
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
92 kW/ 125 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
49.100 €
Hobby Hobby 600
650 GSC
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
71.330 €
Hobby Hobby 600
690 GFS
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
67.960 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
69.370 €
Hobby Hobby 600
605 MC
Alkoven k.A.
94 kW/ 128 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
55.320 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Alkoven 2,3 l JTD
81 kW/ 110 PS
685.0/232/285 cm
4.500 kg
3
4
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
62.850 €
Hobby Hobby 600
605 AK MC
Alkoven 2,3 JTD
80 kW/ 110 PS
619.0/228/302 cm
3.500 kg
4
4
43.700 €
Hobby Hobby 600
T 600 GPS
k.A. 2,0 l D
74 kW/ 100 PS
638.0/229/276 cm
3.750 kg
4
2
k.A.
Hobby Hobby 600
650 FM
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
63.660 €
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
66.270 €
Hobby Hobby 600
670 FM
Alkoven k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
63.210 €
Hobby Hobby 600
650 EC
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
70.130 €
Hobby Hobby 600
FC
Alkoven 2,0 l JTD
62 kW/ 84 PS
633.0/232/285 cm
4.500 kg
2
3
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
63.000 €
Hobby Hobby 600
670 AK KMC
Alkoven 2,8 l JTD
94 kW/ 127 PS
690.0/228/305 cm
4.500 kg
4
6
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
64.940 €
Hobby Hobby 600
690 GFS
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
74.140 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
92 kW/ 125 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
55.750 €
Hobby Hobby 600
615 KM
Alkoven k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
55.750 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
67.910 €
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
62 kW/ 84 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
59.110 €
Hobby Hobby 600
600
Teilintegriert k.A.
k.A.
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
56.285 €
Hobby Hobby 600
690 GES
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
71.930 €
Hobby Hobby 600
670 KMC
Alkoven k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
63.460 €
Hobby Hobby 600
FM
Alkoven 2,0 l JTD
62 kW/ 84 PS
633.0/232/285 cm
4.500 kg
4
4
k.A.
Hobby Hobby 600
650 GSC
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
72.790 €
Hobby Hobby 600
615 KM
Alkoven k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
61.180 €
Hobby Hobby 600
690 GFS
Alkoven 2,8 l JTD
94 kW/ 127 PS
725.0/232/288 cm
4.500 kg
4
4
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
92 kW/ 125 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
50.100 €
Hobby Hobby 600
690 GFS
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
69.350 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
69.900 €
Hobby Hobby 600
605 MC
Alkoven k.A.
94 kW/ 128 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
56.450 €
Hobby Hobby 600
650 GSC
Alkoven 2,8 l JTD
107 kW/ 146 PS
685.0/232/285 cm
4.500 kg
3
4
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
64.130 €
Hobby Hobby 600
615 AK KM
Alkoven 2,8 l JTD
107 kW/ 146 PS
633.0/228/302 cm
4.500 kg
4
6
k.A.
Hobby Hobby 600
T 650 AK KSC
Alkoven 2,0 TDC
91 kW/ 125 PS
690.0/229/290 cm
3.500 kg
4
6
k.A.
Hobby Hobby 600
650 FM
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
64.960 €
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
67.620 €
Hobby Hobby 600
670 FM
Alkoven k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
64.500 €
Hobby Hobby 600
650 EC
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
70.660 €
Hobby Hobby 600
FM
Alkoven 2,8 l JTD
107 kW/ 146 PS
690.0/228/305 cm
4.500 kg
4
6
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
64.290 €
Hobby Hobby 600
670 AK KMC
Alkoven 2,8 l JTD
107 kW/ 146 PS
690.0/228/305 cm
3.850 kg
4
6
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
66.270 €
Hobby Hobby 600
690 KFL
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
69.180 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
92 kW/ 125 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
56.890 €
Hobby Hobby 600
615 KM
Alkoven k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
57.760 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
71.300 €
Hobby Hobby 600
605 MC
Alkoven k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
52.090 €
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
62 kW/ 84 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
57.930 €
Hobby Hobby 600
690 GES
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
72.430 €
Hobby Hobby 600
T 600 FC
k.A. 2,0 l D
74 kW/ 100 PS
638.0/229/276 cm
3.750 kg
3
3
k.A.
Hobby Hobby 600
670 FM
Alkoven k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
59.050 €
Hobby Hobby 600
650 EC
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
67.310 €
Hobby Hobby 600
FC
Alkoven 2,8 l JTD
107 kW/ 146 PS
633.0/232/285 cm
4.500 kg
2
3
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
61.590 €
Hobby Hobby 600
690 GFS
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
70.690 €
Hobby Hobby 600
650 FSC
Teilintegriert k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
71.330 €
Hobby Hobby 600
605 MC
Alkoven k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
57.240 €
Hobby Hobby 600
650 GSC
Alkoven 2,8 l JTD
94 kW/ 127 PS
685.0/232/285 cm
4.500 kg
3
4
k.A.
Hobby Hobby 600
600 FC
Teilintegriert k.A.
94 kW/ 127 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
63.000 €
Hobby Hobby 600
600 FM
Teilintegriert k.A.
62 kW/ 84 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
56.300 €
Hobby Hobby 600
615 AK KM
Alkoven 2,8 l JTD
94 kW/ 127 PS
633.0/228/302 cm
4.500 kg
4
6
k.A.
Hobby Hobby 600
T 650 FSC
Teilintegriert 2,0 TDC
91 kW/ 125 PS
690.0/229/276 cm
3.500 kg
4
4
k.A.
Hobby Hobby 600
670 KMC
Alkoven k.A.
107 kW/ 145 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
64.750 €
Hobby Hobby 600
650 FM
Teilintegriert k.A.
81 kW/ 110 PS
0.0/-/- cm
k.A.
k.A.
k.A.
66.290 €
Fahrzeuge Neuheiten Heckbett, verstellbare Liegefläche, Campingbus, verkleidete Hecktüren, Heckgarage Megamobil Re-Aktiv 700 (2023) Langer Camper mit variablem Heck

Der Sprinter-Ausbau soll sich dank Heckgarage für sportlich Aktive eignen.